Projekti

ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Компанија Бонус Стан д.о.о се бави производњом свих врста челичних констукција по систему "кључ у руке".

На једном месту можете добити:

1. Идејно решење
Захваљујући дугогодишњем искуству у пројектовању и изради челичних коинстукција можемо да Вам помогнемо да дођете до најоптималнијег решења за свој објекат у техничко-еконмомском погледу.

2. Израду пројекта
Наш тим искусних и стручних дипломираних инжењера са одговарајућим лиценцама Инжењерске коморе Србијe на лиценцираном софтверу врше израду комплетне пројектне документације потребне за Ваш објекат.

3. Исходовање грађевинских дозвола
Ценећи Ваше време, уместо Вас можемо да извршимо припрему документације и исходовање свих потребних грађевинских дозвола, пријаве радова, пријаве градилишта надлежним Инспекцијама као и све остале потребне радње.

4. Припремне грађевинске радове
Наша компанија поседује комплетну грађевинску механизацију и опрему за радове који претходе монтажи челичне констукције (ископи темеља, набијање подлоге, шаловање, армирање, бетонирање и сви пратећи грађевински радови). У одељку нашег сајта "Грађевински радови" можете детаљније да се упутите у овај сектор наше компаније.

5. Радионичку израду конструкције
На савременим машинама високо, обучени бравари и вариоци врше префабрикацију материјала у челичне елементе спремне за монтажу на градилишту.

6. Транспорт до градилишта
Наша компанија поседује сопствени возни парк погодан за транспорт свих врста челичних елемената на било које место у региону. Наша производња се налази на веома доброј стратешкој локацији (Булевар Европе, 2 км од аутопута) тако да су логистички трошкови сведени на минимум.

7. Монтажу
Поседујемо целокупну опрему која је потребна за брзу и квалитетну монтажу на терену (дизалице, платформе за рад на висини, виљушкаре, скеле итд.).

8. Завршне радове
У могућности смо да понудимо све завршне радове после монтаже конструкције (монтажа кровних и зидних панела, свих врста инсталација, АЛУ и ПВЦ столарије, као и све врсте занатских радова).