Нудимо комплетно одржавање свих електро инсталација на објектима:

  • редован визуелни преглед електро инсталација
  • провера степенишног аутомата и временско подешавање истог
  • замена сијаличних грла у ходницима и заједничким просторијама стамбених зграда
  • преглед главног разводног ормана
  • преглед исправности  јављача пожара и замена у случају потребе
  • преглед и поправка вентилационих мотора и канала система за вентилацију
  • промена утичница и прекидача у стамбеним јединицама
  • замена сијаличних грла у стамбеним јединицама
  • сви остали електро радови