Ова група радова обухвата:

  • машински и ручни ископ земље
  • услуге транспорта
  • машинско сечење бетона
  • машинско бушење рупа у бетону и земљи
  • машинско разбијање бетона
  • бетонирање
  • остале грађевинско-занатске радове