Хидроизолациони радови обухватају:

  • све врсте хидроизолационих радова најквалитетнијим домаћим и иностраним репроматеријалом
  • хидроизолационе радове на равним крововима
  • радове хоризонталне и вертикалне изолације

Све хидроизолационе радове обављамо квалитетно, брзо и повољно и свим нашим клијентима издајемо писмену вишегодишњу гаранцију.