Хитне интервенције обухватају:

  • хитно затварање воде у случају већих хаварија
  • шелновање инсталација водовода и грејања код мањих хаварија
  • одгушивање хоризонталних и вертикалних инсталација канализације
  • одгушивање свих санитарних одвода у стану
  • препакивање вентила водовода и грејања
  • замена осигурача у случају „кратког споја“
  • искључивање електро инсталација и постројења у случају пожара