Бонус Стан д.о.о. производи и ремонтује контејнере за смештај радника, контејнере лабораторије, контејнере за одлагање робе и опреме, са и без термоизолације. Наши термоизоловани контејнери су стационирани на нафтним платформама у водама око Алжира. Један од наших термоизолованих контејнера је рађен као покретна лабораторија за испитивање руда који се по нашим сазнањима налази у Мађарској.

Желимо да напоменемо да поседујемо сертификате којим доказујемо да су наши производи постојани у:

  • нафти (број сертификата ЈУС.Г.С.622) и
  • нафтним дериватима (број сертификата ЈУС.Г.С2.639),
  • води (број сертификата ЈУС.Г.С0.050),
  • сланој води (број сертификата ЈУС.Г.С622) и
  • при симулацији излагања атмосферским условима (број сертификата ЈУС.Г.С2.639).