Кровопокривачки радови обухватају:

  • све врсте кровопокривачких радова
  • радови на другим елементима крова (димњаци, громобранске инсталације…)
  • све врсте олука  и других елемената за одвод воде са крова