Машинске инсталације обухватају:

  • вентилационе системе и системе за климатизацију
  • системе за грејање
  • заштиту од пожара
  • расхладне системе