Наша делатност обухвата инвестиционо, текуће, превентивно и хаваријско одржавање пословно-стамбених објеката.Врсте радова које обухватају реконструкцију, замену, поправку и уградњу:

 1. Кровног покривача и других елемената крова (димњаци, громобранске инсталације и др.)
 2. Олукa и других елемената за одвод воде са крова
 3. Хоризонталне и вертикалне изолације
 4. Електроинсталације објекта
 5. Водоводне и канализационе мреже (Поседујемо специјално возило за машинско одгушење и испирање канализационе мреже, као и камеру у боји за снимање канализационих система)
 6. Гасних инсталација, инсталација грејања, грејних тела и др.
 7. Пумпних постројења и инсталација за снабдевање пословних објеката водом.
 8. Пумпних постројења и инсталација за отпадне воде
 9. Молерско-фарбарске радове
 10. Гипсарске радове
 11. Паркетарске и подополагачке радове
 12. Фасадерске радове
 13. Керамичарске радове
 14. Столарске радове
 15. Браварске и лимарске радове
 16. Зидарске, бетонске и тесарске радове
 17. Ивичњака, бехатон плоча и тротора
 18. Конструктивне елементе зграде
 19. Видео надзора, интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја, уређаја за узбуњивање, уређаја за нужно осветљење
 20. Противпожарна опрема, обука запослених, одржавање, усклађивање са новим законским прописима
 21. Висинске радове
 22. Чишћење снега
 23. Рушење објеката
 24. Пресељење великих комплекса и пословних објеката
 25. Остале грађевинско-занатске радове