У марту 2017. године, команија је проширила своју делатност набавком целокупног постројења за производњу ПВЦ и АЛУ столарије. Пратећи напредак технолошких процеса у свету и наша компанија је своје пословање унапредила и целокупну производњу ПВЦ и АЛУ столарије сертификовала. Институт за испитивање материјала а.д. Београд вршио је испитивање наших производа и донео закључак да је еквивалентни коефицијент пролаза топлоте U=1,12 W/(m²•K), што у овом тренутку и званично представља најквалитетнији производ у Републици Србији.

У понуди за сада имамо:

  • Rehau петокоморне и шестокоморне профиле
  • Elitherm петокоморне и седмокоморне профиле

Преузмите брошуру АЛУ и ПВЦ столарије на српском, енглеском или немачком језику.