Редовно одржавање инсталација водовода и канализације:

  • сви радови на изради, реконструкцији и поправци водоводних и канализационих мрежа на свим врстама објеката
  • визуелни преглед инсталација
  • спречавање већих хаварија и могуће  штете привременим шелновањем оштећених водоводних цеви
  • препакивање свих врста пропусних вентила на хоризонталама и вертикалама у згради као и у свакој стамбеној јединици посебно
  • замена гумица у славинама и водокотлићима у стамбеним јединицама
  • машинско одгушење хоризонталне и вертикалне канализације
    одгушење санитарних одвода у стамбеним јединицама (судопер, умиваоник, вц шоља, када, сливник…)