Projekti

КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕШТАЈ ЉУДИ И РОБЕ

Компанија Бонус Стан д.о.о. се бави производњом контејнера за смештај људи, контејнера за одлагање робе и опреме, контејнера лабораторија, контејнера за специјалне намене (кухинја, тоалет, сл.). Контејнери могу бити израђени од термоизолационих панела као и од лима, без термоизолације.

У могућности смо да Вам понудимо израду контејнера стандардних димензија (6x2,5м) као и израду контејнера по мери. Контејнери могу бити опремљени у различитом нивоу опреме.

Један од наших термоизолованих контејнера је рађен као покретна лабораторија за испитивање руда. Неки од наших модела термоизолованих контејнера су стационирани на нафтним платформама широм света.

Желимо да напоменемо да поседујемо сертификате којим доказујемо да су наши производи постојани у:

  • нафти (број сертификата ЈУС.Г.С.622)
  • нафтним дериватима (број сертификата ЈУС.Г.С2.639)
  • води (број сертификата ЈУС.Г.С0.050)
  • сланој води (број сертификата ЈУС.Г.С622)
  • при симулацији излагања атмосферским условима (број сертификата ЈУС.Г.С2.639)