Предузеће „БОНУС СТАН“ д.о.о. је породично предузеће, први пут основано 1995. године које поседује сопствени, савремени производно-пословни објекат који се простире на око 1500 m2, у улици Приморској 84б (на траси булевара Европе) . Поред тога поседујемо сопствени возни парк, са теретним и путничким возилима који обезбеђују брзу и поуздану интервенцију у сваком тренутку. Поседујемо и сопствени производни погон са комплетном браварско-лимарском, грејачком, фарбарском и осталом потребном опремом за све врсте интервенција на пословним и стамбеним објектима.

Поред објеката и опреме у овај посао смо унели и двадесетогодишње радно искуство. Захваљујући дугогодишњем раду успели смо, да на најбољи могући начин спојимо младост и искуство, тако да уз искусни менаџмент и водеће мајсторе са дугогодишњим искуством, у посао уводимо и младе и образоване кадрове који ће обезбедити континуитет и дуготрајност пословне сарадње. Све ово радимо са циљем да успоставимо дугорочну сарадњу и партнерски однос на дужи временски период.

У марту 2017. године, команија је проширила своју делатност набавком целокупног постројења за производњу ПВЦ и АЛУ столарије. Пратећи напредак технолошких процеса у свету и наша компанија је своје пословање унапредила и целокупну производњу ПВЦ и АЛУ столарије сертификовала. Институт за испитивање материјала а.д. Београд вршио је испитивање наших производа и донео закључак да је еквивалентни коефицијент пролаза топлоте U=1,12 W/(m²•K), што у овом тренутку и званично представља најквалитетнији производ у Републици Србији.

Тежећи сталном унапређењу својих услуга, првенствено због задовољавања потреба наших цењених клијената, имплементирали смо и:

  • Систем управљања квалитетом – ISO 9001
  • Систем менаџмента заштите животне средине – ISO 14001
  • Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду – OHSAS 18001
  • Систем менаџмента безбедности информација – ISO 27001
  • Систем менаџмента енергије – ISO 50001

Наша визија је да останемо пожељан партнер, познат по високом нивоу квалитета пружања услуга, поштеним и брижно негованим односима и заштити интереса наших клијената, партнера, запослених радника и власника предузећа.

Мисија нашег предузећа се може сврстати у неколико група:

  • Повећање задовољства корисника

  • Стално унапређење пружања услуга

  • Унапређење партнерских односа са крајњим корисницима

  • Стална обука наших кадрова

  • Поштовање најстрожих критеријума и мерила квалитета услуга и заштита животне средине.