Инвестиционо, текуће, превентивно и хаваријско одржавање стамбено-пословних објеката.

Преузмите каталог наше компаније овде.

О НАМА

Упознајте Бонус Стан, циљеве и вредности на којима заснивамо своје пословање од оснивања до данас.

Сазнајте више

РЕФЕРЕНЦЕ

Овде можете пронаћи наше партнере са којима успешно сарађујемо и преузети каталог.

Сазнајте више

КОНТАКТ

Стојимо Вам на располагању за додатне информације. Контактирајте нас на овој страници.

Сазнајте више

Бонус Стан д.о.о. у бројкама:

У марту 2017. године смо имплементирали следеће стандарде:

  • Систем управљања квалитетом – ISO 9001
  • Систем менаџмента заштите животне средине – ISO 14001
  • Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду – OHSAS 18001
  • Систем менаџмента безбедности информација – ISO 27001
  • Систем менаџмента енергије – ISO 50001

Референце:

Предузеће „БОНУС СТАН“ д.о.о. Нови Сад је квалитетно, савесно и у року, извело све грађевинско-занатске радове, поштујући све законске прописе и процедуре, као и жеље и рокове, на задовољство нас као инвеститора.

Нафтна Индустрија Србије

Овим путем потврђујемо да је компанија "Бонус Стан" д.о.о. Нови Сад изводила различите врсте радова, по раније закљученим уговорима, у складу са свим законским прописима и поштујући све рокове.

Дирекција покрајинског фонда ПИО, Нови Сад

Овим путем потврђујемо да је компанија "Бонус Стан" д.о.о. Нови Сад извела све радове, поштујући све уговорне обавезе.

Министарство финансија - Управа царина