Projekti

ПВЦ столарија - Факултет за спорт и
физичко васпитање Нови Сад

Израда и монтажа ПВЦ столарије на згради факултета.