Projekti

Ветропарк Ковачица

Извођење комплетних грађевинских радова на
Управном насељу Ветро парка у Ковачици -
највећи и најзначајни пројекат у Енергетици у 2018. години.