Projekti

Реконструкција и пренамена магацина - Елемир

Реконструкција и пренамена магацина
са отворима за вентилацију у Елемиру.

Наручилац: НИС а.д.