Projekti

Изградња надстрешнице - Елемир

Пројектовање и изградња надстрешнице са везом са
постојећим објектом и три носећа стуба у Елемиру.

Наручилац: НИС а.д.