Projekti

НИС - Бензинске станице

Грађевинско-занатски радови на бензинским станицама НИС а.д.
на територији Северне Србије, од 2013. године до данас.