Projekti

Norma Group SEE

Изградња лабораторије у склопу постојећег објекта,
без ремећења процеса рада који траје 00-24 часа.