Projekti

Изградња отвореног складишта
цевног материјала - Елемир

Наручилац: НИС а.д.