Projekti

Изградња складишта
цевног материјала - Елемир

Унапређење инфраструктуре, пројектовање и изградња
складишта цевног материјала у Елемиру.

Наручилац: НИС а.д.