Projekti

Двобојна алуминијумска столарија -
Висока техничка школа

Израда и монтажа двобојне алуминијумске столарије,
Висока техничка школа струковних студија - Нови Сад.